அகஸ்ரீ தமிழ்

எழுத்தாளன், கவிஞன், கலைஞன், இசைஞன் மற்றும் சர்வ கலா இரசிகன்...

  • 2 பதிவுகள்
  • சென்னை, இந்தியா.
அருமை! நீங்கள் வெற்றிகரமாக சந்தா வாங்கிவிட்டீர்கள்.
அருமை! அடுத்ததாக சந்தா வாங்கி முடித்துவிட்டால் முழுவதுமாக படிக்கலாம்.
மீண்டும் நல்வரவு! தாங்கள் வெற்றிகரமாக நுழைந்துவிட்டீர்கள்.
அருமை! உங்களுடைய கணக்கை வெற்றிகரமாக திறந்து விட்டீர்கள். இப்போது இங்குள்ள அனைத்தையும் படிக்கலாம்.